Yeni Zelanda Ile Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma'nın Yürürlüğe Girmesi

Wellington Büyükelçiliği 11.08.2011
1. Ankara’da 22 Nisan 2010 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni
Zelanda Hükümeti Arasında Çalışarak Tatil Programı Hakkında Anlaşma”nın onay işlemleri
karşılıklı olarak tamamlanmış olup, anılan Anlaşma 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir. 
 
2. Sözkonusu Anlaşma, üniversite (Yeni Zelanda için en az 3 yıllık, Türkiye için ise en az 4
yıllık örgün eğitim kurumu olarak tanımlanmıştır) mezunu olan 18 - 30 yaş arasındaki iki ülke
vatandaşı gençlerin (yılda her bir ülkeden azami 100'er genç olmak üzere) "Çalışma ve Tatil
Vizesi" hamili olmaları durumunda çalışma izni almaksızın bir diğerinin ülkesinde 12 ay
süreyle tatil amaçlı bulunabilmelerine, bir işverenin yanında 3 aydan fazla olmamak kaydıyla
çalışabilmelerine ve 3 aya kadar eğitim ya da staj görebilmelerine imkân sağlamaktadır.  
 
Anlaşmanın uygulama esaslarına göre, "Çalışma ve Tatil Vizesi" için dış temsilciliklerimize
veya Yeni Zelanda’nın dış temsilciliklerine başvuracak iki ülke vatandaşı gençlerin,
beraberlerinde bakmakla mükellef oldukları kimse bulunmamak kaydıyla, geçerli pasaport,
kalacağı ülkeden ayrılış bileti veya bu bileti almaya yetecek mali kaynak sahibi olduğuna
ilişkin belgeleri, diğer ülkede kalacağı süre içerisinde geçimini sağlamaya yetecek mali
kaynak sahibi olduğuna dair belgeleri, diğer ülkede kalacağı süreyi kapsayacak sağlık
sigortası belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. 
 
Ayrıca, anılan şahıslar “Çalışma ve Tatil Vizesi” harcını ödemenin yanısıra, kalacağı ülke
makamları tarafından talep edilen tüm sağlık koşullarını karşılamakla mükelleftirler.
 
Saygıyla duyurulur.

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

09.00-12.30 - 14.00-17.00
1.1.2019 2.1.2019 Yeni Yıl
21.1.2019 21.1.2019 Wellington Yıldönümü Günü
6.2.2019 6.2.2019 Waitangi Günü (Yeni Zelanda Milli Günü)
19.4.2019 19.4.2019 Paskalya (Good Friday)
22.4.2019 22.4.2019 Paskalya
25.4.2019 25.4.2019 Anzak Günü
3.6.2019 3.6.2019 Kraliçe'nin doğum günü
4.6.2019 4.6.2019 Ramazan Bayramı
11.8.2019 11.8.2019 Kurban Bayramı
28.10.2019 28.10.2019 İşçi Bayramı
29.10.2019 29.10.2019 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2019 25.12.2019 Noel
26.12.2019 26.12.2019 Noel