“sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” Çerçevesindeki Yeni Düzenlemeyle Adres Güncelleme İşlemleri

Wellington Büyükelçiliği 06.03.2012
5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun”
çerçevesindeki yeni düzenlemeyle Türkiye’de yaşayan herkes genel sağlık
sigortası kapsamına alınmıştır. Türkiye’de ikamet etmeyenler ise kapsam
dışındadır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
(ADNKS) ikamet adresi Türkiye olarak görülen herkese mektup gönderilmek
suretiyle sigortadan nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verildiği, yurtdışında
yaşayan ancak ikamet adresi Türkiye olarak gözüken vatandaşlarımıza da bu
mektubun gönderildiği, sigortadan yararlanmak isteyenlerin mektubu aldıktan
sonra bir ay içinde gelir testine başvurmalarının istendiği öğrenilmiştir.

Adrese kayıt sisteminde yaşanan teknik arıza çerçevesinde, Dışişleri
Bakanlığımızca SGK’dan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anılan sigorta
kapsamı dışında kalmak üzere adreslerinin güncellenmesi için Temsilciliklerimize
yaptıkları başvuruların gecikmeyle işleme tabi tutulabileceği belirtilerek, bu
kişiler için süre uzatımı talep edilmiştir.

Bu süre zarfında vatandaşlarımızın, adres güncellemelerini doğrudan Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus
Müdürlüklerine posta veya elektronik postayla (sayısal imza) (www.nvi.gov.tr)
bildirimde bulunmak suretiyle yapmaları uygun olacaktır.

Saygıyla duyurulur.  

Pazartesi - Cuma

09:00 - 12:30 / 14:00 - 17:00

09.00-12.30 - 14.00-17.00
1.1.2018 2.1.2018 Yeni Yıl
22.1.2018 22.1.2018 Wellington Yıldönümü Günü
6.2.2018 6.2.2018 Waitangi Günü (Yeni Zelanda Milli Günü)
30.3.2018 30.3.2018 Paskalya (Good Friday)
2.4.2018 2.4.2018 Paskalya
25.4.2018 25.4.2018 Anzak Günü
4.6.2018 4.6.2018 Kraliçe'nin doğum günü
15.6.2018 15.6.2018 Ramazan Bayramı
21.8.2018 21.8.2018 Kurban Bayramı
22.10.2018 22.10.2018 İşçi Bayramı
29.10.2018 29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
25.12.2018 25.12.2018 Noel
26.12.2018 26.12.2018 Noel