Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Tarihi ve Önceki Büyükelçilerimiz

Esasen geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan Türk ve Yeni Zelanda halkları arasındaki temaslar, Cumhuriyetimizin kuruluşuyla birlikte, ülkemizin 1937 yılında Londra Başkonsolosluğumuz görev alanına Yeni Zelanda’yı dahil etmesi, bilahare 1941 yılında Acukland’da yerleşik bir Fahri Konsolos atama kararı almasıyla yeni bir ahdi temel kazanmıştır. Ülkemiz ile Yeni Zelanda arasındaki diplomatik temaslar Kanberra Büyükelçiliğimizin 1978 yılında Yeni Zelanda’ya da akredite edilmesine kadar Londra Büyükelçiliğimiz kanalıyla sürdürülmüştür. İlk Wellington Büyükelçimiz Teoman Sürenkök’ün 10 Şubat 1992 tarihinde Yeni Zelanda Genel Valisi’ne Güven Mektubunu sunmasıyla bu ülkeyle diplomatik ve konsüler ilişkilerimiz 1991 yılının Aralık ayında faaliyete geçen Temsilciliğimizce yürütülmeye başlanmıştır. 

Büyükelçiliğimiz görev bölgesinde yer alan Fiji Cumhuriyeti, Tonga Krallığı, Bağımsız Samoa Devleti, Tuvalu ve Cook Adaları ile ülkemiz arasındaki diplomatik ilişkiler sırasıyla 17 Kasım 1975, 26 Ocak 1976, 12 Nisan 1979, 19 Temmuz 1979 ve 28 Ekim 2008 tarihlerinde tesis edilmiştir. 

Türkiye’ye coğrafi olarak en uzak dış temsilcilik konumundaki Büyükelçiliğimiz ,kuruluşundan 2015 yılının Eylül ayına kadar şehir merkezindeki Parlamento binası yakınındaki 15 – 17 Murphy Street, Level 8, Thorndon, Wellington adresinde faaliyet göstermiştir. 2015 yılının Eylül ayında, Yeni Zelanda ile ikili ilişkilerimize yakışan ve temsil niteliklerini haiz, aynı adresli binanın 12. katındaki yeni Kançılaryamıza taşınılmıştır.   

 
Teoman Sürenkök
Büyükelçi
31.01.1992-30.10.1995
Halit Güvener
Büyükelçi
01.11.1995-30.03.1998
Ahmet H. Ermişoğlu
Büyükelçi
01.04.1998-15.09.2001
Ali Ünal Maraşlı
Büyükelçi
01.10.2001-31.03.2004
M. Uğur Ergun
Büyükelçi
01.06.2005-25.06.2008
Mehmet Taşer
Büyükelçi
12.05.2009-16.12.2010
Ali Yakıtal
Büyükelçi
15.01.2011-16.05.2012
Damla Yeşim Say
Büyükelçi
04.06.2012-15.11.2016
Ahmet Ergin
Büyükelçi, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı
01.12.2016-