Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Vatandaş Bilgi Formu , 19.09.2010

T.C.
WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ
Konsolosluk Şubesi

 

      Değerli Vatandaşımız,

      Büyükelçiliğimizin yurttaşlarımızla daha sağlıklı iletişim kurabilmesini teminen Konsolosluk Şubemizde bulunan temas bilgilerinizin güncel hale getirilmesinde yarar görülmektedir.

      Bu itibarla, ekli formun, her bir aile bireyi için ayrı ayrı doldurularak, Büyükelçiliğimize posta veya e-posta ile gönderilmesinden büyük memnuniyet duyulacaktır.

Bu vesileyle, pasaport, nüfus, askerlik ve noterlik işlemlerine dair bilgi ve formlara www.e-konsolosluk.net adresinden ulaşılabileceğini ve yine aynı internet adresi üzerinde e-konsolosluk sistemine üye olunabileceğini belirtmek istiyorum.

Öte yandan, konsolosluk konuları hakkında görüşebileceğiniz görevlinin adı ve telefon numarası ile diğer iletişim bilgileri aşağıda yazılıdır.

 En iyi dileklerim ve selamlarımla,

 

                                                         Mehmet TAŞER
Büyükelçi

Ek:  Vatandaş Bilgi Formu

T.C. Wellington Büyükelçiliği
Konsolosluk Şubesi
15-17 Murphy Street
6144 Thorndon
Wellington
P.O. Box:12-248

Konsolosluk Görevlisi
Seyhun Emrah Sarı, Sözleşmeli Sekreter
Tel: 04 472 1290
Faks: 04 472 1277
E-posta: www.turkem@xtra.co.nz
Büyükelçiliğimiz İnternet Adresi: www.wellington.be.mfa.gov.tr

İlgili Dosyalar :

- Vatandaş Bilgi Formu