Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Gümrük Kapılarında Oy Kullanmasına Ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun Kararı , 02.03.2011

T.C.
WELLİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİ


2 Mart 2011

 

DUYURU

Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlarımızın Gümrük Kapılarında Oy Kullanmasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun Kararı


1) 2011 yılı içinde yapılacak XXIV. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde, yaklaşan seçim tarihi ve yukarıda belirtilen hususlar birlikte değerlendirildiğinde, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin sandıkta veya elektronik oylama yöntemiyle oy kullandırmanın seçim tarihi göz önüne alınarak teknik altyapı hazırlıklarının tamamlanabilmesinin süre yönünden olanaksız olduğu, son gelen bilgiler ışığında belirsizliklerin devam ettiği, seçim takviminin bu belirsizliklere göre oluşturulamayacağı, süre yetersizliği dikkate alındığında, bu seçimler için gümrük kapılarında oy kullanmaları gerektiğine,

2) 298 sayılı Kanunun 94/A maddesinde yer alan yurtdışı seçmenlerin sandıkta oy kullanma ve elektronik oylama yöntemlerinin ileriki seçimlerde uygulanabilmesi için mevcut Komisyonca çalışmalara hemen başlanılmasına,

3) Kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına,
4) Karar örneğinin Dışişleri Bakanlığına gönderilmesine,
26.02.2011 tarihinde oy çokluğuyla karar verildi.