Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Yurtdışından Türkiye'ye Getirilen Kara Taşıtlarının Geçici Ithal Edilmesi , 11.05.2011

Yurtdışından Türkiye’ye getirilen kara taşıtları ile ilgili olarak geçici ithalat rejimi 
çerçevesinde tanınan kullanım hakkı konusunda Başbakanlık Gümrük 
Müsteşarlığından alınan yazıda,

- Geçici ithalat rejimi kapsamında Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarına ilişkin 
işlemlerin düzenlendiği gümrük genel tebliğinin 22 Nisan 2011 tarihinde 
yürürlüğe girdiği,

- Geçici ithalat rejimi kapsamında taşıt getirme hakkının yalnızca Türkiye gümrük 
bölgesinin dışında yerleşik kişilere tanındığı, bir kişinin Türkiye gümrük bölgesi 
dışında yerleşik sayılması için yabancı bir ülkede ikamet etmesinin ve bir yıl 
içerisinde en az 185 gün yurtdışında bulunmasının gerektiği, 

- Türkiye’ye getirilen taşıtlara en fazla 180 gün ve yurt dışında emekli olan 
kişilerce getirilmesi halinde en fazla bir yıl süre verildiği, 

- Turistik kolaylıklar kapsamında Türkiye’ye getirilen ve ilgilinin pasaportuna 
kaydedilen taşıtların gümrük denetimine bırakılmaksızın ilgilinin yurtdışına 
geçici olarak çıkışına kolaylık sağlamak amacıyla bahsekonu tebliğe, gümrük 
idaresince uygun bulunması ve taşıtın bir başkası tarafından kullanılmayacağına 
ilişkin taahhütname alınması şartıyla izin verilmesi yönünde bir hüküm ilave 
edildiği, 

-Yurtdışından Türkiye’ye getirilen kara taşıtları için halihazırda altı ay olarak 
verilen sürelerin iki yıla çıkarılmasına imkan tanıyacak herhangi bir düzenleme 
ise yapılmadığı bildirilmektedir. 

Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığının yazısına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Yazı