Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Ukrayna'da 14 Gün Kalacak Vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Bazı Gümrük Kapılarında Vize Alabilmesi , 23.06.2011

Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun 1 Haziran 2011 tarihinde aldığı 567 sayılı Karar 
uyarınca, Ukrayna’ya turizm amacıyla seyahatte bulunacak umuma mahsus 
pasaport hamili vatandaşlarımıza, 10 Eylül 2011 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere, Kiev Borispil, Odesa ve Simferopol Havaalanları ile Odesa Limanı’nda 30 
ABD Doları karşılığında 14 gün ikamet süreli tek giriş vizesi ita edilmeye 
başlanacaktır. 

Ukrayna’ya 14 günü aşacak süreler için seyahat etmek isteyen vatandaşlarımızın 
ise Ukrayna’nın dış temsilciliklerinden amacına uygun (transit, kısa süreli ikamet 
veya uzun süreli ikamet) vize müracaatında bulunmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.