Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adli Sicil Kayıtlarının Verilmesi , 01.07.2011

4 Temmuz 2011 tarihinden itibaren adli sicil kayıtlarının doğrudan dış 
temsilciliklerimiz tarafından verilmesine başlanacaktır. 

Adli sicil kayıtları, dış temsilciliklerimiz tarafından, yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın ve yabancıların sadece yurtdışındaki iş ve işlemlerinde 
kullanılmak üzere, şahsın bizzat kendisine veya vekaletnamede bu yönde açıkça 
yetki verilmesi şartıyla vekiline  verilebilecektir. Sözkonusu belge yurtdışında 
hazırlanırken, içeriğindeki bilgiler Türkçenin yanında İngilizce, Fransızca ve 
Almanca tercümeleriyle birlikte yeralacaktır. 

Saygıyla duyurulur.