Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

İzmir'in Expo 2020 Adaylığı , 21.07.2011


Dünyanın en eski ve en büyük uluslararası etkinliklerinden biri olan EXPO, 
ülkelerin çeşitli boyutlarıyla tanıtılmasına yöneliktir. “Dünya Sergisi” olarak 
da anılmakta olan EXPO, beş yılda bir düzenlenmekte ve altı ay sürmektedir. 
Katılımcıları arasında devletler, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, 
şirketler ve vatandaşlar yer almaktadır.

İzmir şehrimiz 2020 yılında düzenlenecek olan EXPO 2020’ye adaydır. EXPO 
2020’nin dünyanın hangi şehrinde yapılacağı, 2013 yılındaki oylama ile 
belirlenecektir.

Bilgi edinmek ve destek vermek için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.

Expo 2020 İzmir

www.expoizmir.org.tr