Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gambiya'nın Vatandaşlarımıza Vize Uygulaması , 26.08.2011

Gambiya’nın vatandaşlarımıza uyguladığı yeni vize rejimi uyarınca, umuma
mahsus, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamili vatandaşlarımız bu ülkeye
yapacakları seyahatlerinde vizeye tabidirler.

Saygıyla duyurulur.