Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Suriye Karayollarında Seyahat Etmek İsteyen Vatandaşlarımızın Dikkatine , 31.08.2011


Suriye’de son dönemde yaşanan gelişmelerin ülkemizden Suriye’nin çeşitli
merkezlerine ve Suriye üzerinden diğer ülkelere seyahat etmekte olan
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini olumsuz etkilemeye başladığı
müşahede edilmektedir.

Bu çerçevede, Suriye karayollarını kullanmak mecburiyetinde olan
vatandaşlarımızın ülkedeki güvenlik koşulları düzelinceye kadar, risk altında
oldukları bilinciyle hareket etmeleri, seyahatlerini gündüz saatlerinde ve mümkün
olduğunca konvoy oluşturarak yapmaları, mutlak zorunluluk yok ise meskûn
mahaller dışında duraklamamaları, her hal ve kârda müteyakkız olmaları ve
olumsuz olaylarla karşılaşmaları durumunda aşağıda adres ve telefon bilgileri
kayıtlı, Şam Büyükelçiliğimiz ve Halep Başkonsolosluğumuz ile ivedilikle
irtibata geçmeleri tavsiye edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği
Adres: Chare Ziad Ben Abi Soufian 56-58 B.P. 3738
Damascus-Syria
Telefon: +963 11 335 01 930 
+963 11 335 01 940

Türkiye Cumhuriyeti Halep Başkonsolosluğu
Adres: Rue Du Caire 234 Muhafazat P.O.Box: 293 
Aleppo-Syria
Telefon: +963-21 264 99 670-680

Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.