Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Askerlik Kanununda Öngörülen Değişikliğe İlişkin Duyuru , 29.11.2011

Askerlik Kanununda Öngörülen Değişikliğe İlişkin
Duyuru

      TBMM’de halen görüşülmekte olan “Askerlik Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın metnine TBMM’nin internet sitesinden ulaşılması mümkündür. Taslak kanun hakkında aşağıda kaydedilen hususlar, taslağın bugünkü haliyle kabul edilmesi halinde geçerli olacaktır.

      Taslak kanun tasarısının 4. maddesiyle değiştirilen,  111 sayılı Kanun’un 49. maddesinde, bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten önce dövizle askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuranlar hakkında, başvuru tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerinin uygulanacağı, ancak, bu yükümlülerin temel askerlik eğitimine tabi tutulmayacakları belirtilmektedir. 

            Anılan Kanun yürürlüğe girdikten sonra, müracaatta bulunmuş olsa dahi henüz işlemlerini tamamlamamış (dövizli askerlik bedelini ilgili hesap numarasına havale ederek, gerekli belgelerle birlikte Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen veya postayla başvurmak suretiyle herhâlükârda tüm işlemlerini tamamlamamış) olan vatandaşlarımızın başvurularının eski Kanunda belirtilen döviz miktarına göre kabul edilmesi mümkün olamayacaktır. 
         
            Saygıyla duyurulur.