Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Başvurularına İlişkin Duyuru , 15.12.2011

    
    Dövizle askerlik başvurularına ilişkin olarak T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan
talimat doğrultusunda aşağıdaki hususlar vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.      
    
    “Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Sayın
Cumhurbaşkanımızca imzalanarak Resmi Gazetede yayımlanmak üzere bugün
(Türkiye’de 14 Aralık 2011 tarihinde) Başbakanlığa gönderilmiştir.     

    Anılan Kanunun Resmi Gazete’de yarın (Türkiye’de 15 Aralık 2011 tarihi)
yayınlanmasının kuvvetle muhtemel olduğu, ancak, bugün (Türkiye’de 14 Aralık 2011
tarihi) de mükerrer Resmi Gazetede yayımlanmasının az da olsa ihtimal dahilinde
olduğu öğrenilmiştir.     

    Kanun Resmi Gazetede yayımlandığı tarih itibariyle yürürlüğe gireceği cihetle,
yayım tarihinden itibaren yapılacak dövizle askerlik başvurularının 10.000 Avro ya da
karşılığı mahalli para üzerinden ücretlendirilmesi gerekecektir. Bugün (Türkiye’de 14
Aralık 2011 tarihinde) alınan başvuruların, Kanunun Resmi Gazetede  bugün (Türkiye’de
14 Aralık 2011 tarihi) yayınlanması halinde, 10.000 Avro’ya tamamlanması
gerekecektir.”