Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

“sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun” Çerçevesindeki Yeni Düzenlemeyle Adres Güncelleme İşlemleri , 06.03.2012

5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Hakkındaki Kanun”
çerçevesindeki yeni düzenlemeyle Türkiye’de yaşayan herkes genel sağlık
sigortası kapsamına alınmıştır. Türkiye’de ikamet etmeyenler ise kapsam
dışındadır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde
(ADNKS) ikamet adresi Türkiye olarak görülen herkese mektup gönderilmek
suretiyle sigortadan nasıl yararlanacağı hakkında bilgi verildiği, yurtdışında
yaşayan ancak ikamet adresi Türkiye olarak gözüken vatandaşlarımıza da bu
mektubun gönderildiği, sigortadan yararlanmak isteyenlerin mektubu aldıktan
sonra bir ay içinde gelir testine başvurmalarının istendiği öğrenilmiştir.

Adrese kayıt sisteminde yaşanan teknik arıza çerçevesinde, Dışişleri
Bakanlığımızca SGK’dan, yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anılan sigorta
kapsamı dışında kalmak üzere adreslerinin güncellenmesi için Temsilciliklerimize
yaptıkları başvuruların gecikmeyle işleme tabi tutulabileceği belirtilerek, bu
kişiler için süre uzatımı talep edilmiştir.

Bu süre zarfında vatandaşlarımızın, adres güncellemelerini doğrudan Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ya da nüfus kayıtlarının bulunduğu Nüfus
Müdürlüklerine posta veya elektronik postayla (sayısal imza) (www.nvi.gov.tr)
bildirimde bulunmak suretiyle yapmaları uygun olacaktır.

Saygıyla duyurulur.