Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Adres Beyanı / Elektronik – Mobil İmza , 13.03.2012

Yurtdışı temsilciliklerimiz tarafından dağıtılan e-devlet şifreleri ile adres
beyanının yapılması mümkün değildir.

Temsilciliklerimize gidilmeden adres beyan işlemi ancak sayısal / elektronik / 
e-imza ya da mobil imza yöntemiyle, https://www.turkiye.gov.tr adresindeki         
e-devlet sitesinden yapılabilmektedir. Yurtdışında yaşamakta olan
vatandaşlarımızın adres beyanlarını elektronik ortamda yapabilmesi için gerekli
olan e-imza’nın veya mobil imza’nın yalnızca Türkiye’den temini mümkündür.

Elektronik / Sayısal / e-imza ve mobil imza hususundaki Bilgi Notu'na aşağıdaki
linke  tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Bilgi Notu