Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Dövizle Askerlik Ödemeleri Hk. , 29.04.2014

Büyükelçiliğimiz görev bölgesinde ikamet etmekte olup, dövizle askerlik hizmeti için gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımızın, 1111 Sayılı Askerlik Kanununun EK-1’inci maddesi gereğince ödemekle yükümlü oldukları 6000 Avro veya karşılığı yabancı ülke parasını, defaten veya dört eşit taksitle T.C. Merkez Bankası’nın Ankara Kambiyo Şubesi nezdinde bulunan M.S.B. Dövizle Askerlik Özel Döviz Hesabına veya T.C. Merkez Bankasınca muhabir banka olarak tayin edilen ANZBAU3M swift kodlu ANZ Bankasının (Australia and New Zealand Banking Group Ltd.) 229716/00001 numaralı hesabına havale etmeleri gerekmektedir.

 

T.C. Merkez Bankası, uluslararası para transferlerinde kara para aklanması ve terörizmin finansmanı gibi suçların önlenebilmesi için alınan tedbirler çerçevesinde, vatandaşlarımızın dövizle askerlik hizmeti kapsamında yapacakları ödemeleri nakit olarak yapmak yerine, hâlihazırda çalışmakta oldukları bankalarda bulunan hesaplarını kullanarak T.C. Merkez Bankası’nın muhabir bankada (ANZ Bank) bulunan hesabına veya Ankara Kambiyo Şubesi nezdindeki hesabına döviz  olarak aktarmaları gerektiğini bildirmiştir.  

 

Ödemede bulunacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanabilmesini teminen güncellenen ödeme emri formu ekte sunulmuştur.


Vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur.