Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Gençlik Köprüleri Programi , 15.08.2014

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen “Gençlik Köprüleri” adlı program çerçevesinde, yurtdışında yaşamakta ve eğitimine devam etmekte olan, 16-22 yaşları arasındaki gençlerimizin Türkiye’yle bağlarını güçlendirilmesi, kendi öz kültürlerini yerinde tanımalarına ve Türkiye’nin tarihî ve kültürel mekânlarını görmelerine imkân sağlayacak dil, kültür ve medeniyet temalı “Türkiye Ziyareti” projelerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Anılan programın içerebileceği projeler hakkında ayrıntılı bilgiye ve destek talebi başvuru formlarına http://www.ytb.gov.tr/tr/faaliyetler-yurtdisi-vatandaslar/1540-genclik-kopruleri-2014-yili-dogrudan-proje-mali-destek-programi adresinden ulaşılabilmektedir. Son başvuru tarihi 31 Ağustos 2014 Pazar günüdür.