Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

Bedelli Askerlik Uygulaması , 18.12.2014

Askerlik Kanunu ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 6582 sayılı Kanun 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Kanun ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa Geçici 52. Madde eklenmiştir. Bu çerçevede, 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu’na tabi yükümlülerden, 1 Ocak 1988 (bu tarih dahil) önce doğanlardan,  her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış veya her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılıp yaş şartını taşıyanlar ile herhangi bir yaş sınırlaması aranmaksızın Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı raporları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulanlardan, istekli olanlar Bedelli Askerlik başvurusunda bulunabileceklerdir.

Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız en geç 13 Şubat 2015 tarihine kadar başvurularını yapmaları ve bu tarihe kadar ödemelerini tamamlamış olmaları gerekmektedir.

Başvurular, 15-17 Murphy Street, Level 8, Thorndon, Wellington adresindeki Büyükelçiliğimiz Konsolosluk Şubesine şahsen ya da yükümlü adına vekâletnamesi olan yetkili avukatları tarafından yapılabileceği gibi ilk başvuru işlemi e-Devlet üzerinden de yapılabilecektir.

Saygıyla duyurulur.