Türkiye Cumhuriyeti

Wellington Büyükelçiliği

Büyükelçilik Duyurusu

21 Temmuz 2016 Tarihli Ve 2016/9064 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı , 22.07.2016

Karar Sayısı: 2016/9064

Anayasanın 120 nci maddesi ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre, ülke genelinde 21/7/2016 Perşembe günü saat 01.00'dan itibaren doksan gün süreyle olağanüstü hal ilan edilmesi; Milli Güvenlik Kurulu'nun 20/7/2016 tarihli ve 498 sayılı tavsiye kararı gözönünde bulundurularak Bakanlar Kurulu'nca 20/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN, Cumhurbaşkanı

Binali YILDIRIM, Başbakan

N. CANİKLİ, Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK, Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ, Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKEŞ, Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK, Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ, Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK, Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

S. SOYLU, Çalışma ve Sosyal  Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ, Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU, Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKCİ, Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

A. Ç. KILIÇ, Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

N. AĞBAL, Maliye Bakanı

İ. YILMAZ, Millî Eğitim Bakanı

F. IŞIK, Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU, Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ, Sağlık Bakanı

A. ARSLAN, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı